Praca

Bezpieczne i higieniczne warunki pracy

Bezpieczne i higieniczne warunki pracy

Autorem artykułu jest Ulryk Wilk

Obowiązkiem każdego pracodawcy, niezależnie od branży w jakiej działa jego firma jest stworzenie odpowiednich warunków pracy dla zatrudnionych w niej osób. Warunki pracy są elementem szerszej kategorii jaką są standardy pracy.
Obowiązkiem każdego pracodawcy, niezależnie od branży w jakiej działa jego firma jest stworzenie odpowiednich warunków pracy dla zatrudnionych w niej osób. Warunki pracy są elementem szerszej kategorii jaką są standardy pracy. W obowiązku pracodawcy jest stworzenie takiego środowiska pracy które umożliwi pracownikowi wykonywanie jego obowiązków oraz spełnia wszelki standardy higieny i bezpieczeństwa.

Warunki pracy

Warunki pracy to zbiór elementów, które w pierwszej kolejności umożliwiają pracownikowi realizację powierzonych mu zdań , ale również sprawiają, że chce on je wykonywać i jest zadowolony ze swojej pracy. W skład warunków pracy wchodzą przede wszystkim wyposażenie stanowiska pracy, warunki pracy na danym stanowisku, płaca, świadczenia socjalne oraz czas pracy. Stanowiska mogą się od siebie różnić w zasadniczy sposób i mogą wymagać różnych proporcji wymienionych czynników, jednak każde z nich powinno gwarantować ten pakiet.

Ponieważ praca biurowa i fizyczna, a także poszczególne rodzaje tych prac mogą się od siebie różnić wymagają one innego wyposażenia. W przypadku pracy “za biurkiem” będą to więc komputer, telefon, faks a także specjalistyczne oprogramowanie i możliwość korzystania z określonych urządzeń biurowych. W przypadku pracy fizycznej będą to odpowiednie narzędzia i maszyny wymagane do realizacji określonych prac, jak również materiały i surowce które są niezbędne do ich prowadzenia. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek potrzeb pracowników związanych z realizacją powierzonych im prac obowiązkiem pracodawcy jest ich zaspokojenie.

Czynnikiem wpływającym zarówno na możliwość wykonania danej pracy jak również na samopoczucie i efektywność pracowników są warunki na stanowisku pracy a więc, temperatura, jakość powietrza, oraz poziom nasłonecznienia i hałasu. Budynek, który zajmuje dana firma powinien być przystosowany technicznie do warunków klimatycznych panujących na zewnątrz i wewnątrz jak również do swojego położenia. Budynek powinien więc mieć niezbędne instalacje sanitarne dostarczające prąd, wodę gaz i inne media. Dodatkowo konieczne jest zadbanie o właściwa izolację ścian oraz o takie wyposażenie budynku jak klimatyzacja, centralne ogrzewanie czy też żaluzje.

Elementy takie jak odpowiednie wynagrodzenie czy też świadczenia socjalne są również obowiązkowymi warunkami pracy. System płacowy powinien być jednocześnie wynagrodzeniem za wykonywaną pracę, ale również motywatorem do polepszania jej wyników, dlatego też warto zadbać o takie elementy dodatkowe jak premie czy też prowizje.

Higiena

Niezależnie od rodzaju wykonywanych przez pracowników zadań pracodawca powinien stworzyć higieniczne środowisko pracy. Wiąże się to ze stworzeniem higienicznych warunków wykonywania pracy oraz pewnych zasad i standardów zachowań oraz z kontrolą ich przestrzegania. Pierwszy z wymienionych elementów nakłada na podmiot zatrudniający zadbanie o to, aby takie pomieszczenia jak szatnia, łazienka czy też kuchnia pracownicza spełniały pewne standardy. Pomieszczenia te wymagają odpowiedniego wyposażenia. Łazienki powinny być wyposażone w dozowniki papierowych ręczników lub suszarki do rąk, dozowniki mydła w płynie i papieru toaletowego, a także odpowiednie środki czystości. Szatnia pracowników fizycznych powinna być wyposażona w prysznice, aby mogli oni odświeżyć się przed pójściem do domu, a także w zamykane szafki na odzież zmienną. Pracodawca powinien zadbać o to, aby pomieszczenia te były regularnie sprzątane przez pracowników czystościowych, a także o to, aby istniał zapas środków czystości i materiałów uzupełniających dozowniki.

Drugim elementem higienicznego środowiska pracy jest stworzenie odpowiednich zasad, które powinni przestrzegać pracownicy. Powinny one dotyczyć przede wszystkim utrzymywania czystości na stanowisku pracy, sprzątania po sobie po skorzystaniu z konkretnych pomieszczeń itp. W przypadku pracowników mających stały kontakt z żywnością konieczne jest zadbanie o to, aby każdorazowo przed przystąpieniem do pracy myli oni ręce, a także żeby nosili wymaganą odzież ochronną taką jak siatka na włosy czy też fartuch.

Bezpieczeństwo

Bezpieczne warunki pracy to obok higieny najważniejszy z obowiązków pracodawcy. Nie zależnie od typu działalności firmy czy też wykonywanej pracy, pracownikom jako grupie, a także każdemu z osobna należy zapewnić bezpieczne warunki pracy. Wiąże się to z odpowiednim przystosowaniem budynku a także właściwą edukacją pracowników i stworzeniem zasad bezpieczeństwa. Każdy budynek powinien spełnić pewne zasady i standardy bezpieczeństwa. Obowiązkiem podmiotu zatrudniającego jest więc wytyczenie i oznaczenie dróg i wyjść ewakuacyjnych oraz wyposażenie budynku w takie sprzęt jak gaśnice i węże przeciwpożarowe.

W przypadku pracowników fizycznych oraz osób pracujących w niebezpiecznych warunkach konieczne jest zadbanie o odpowiednie ich wyposażenie w obuwie i odzież ochronną. W zależności od rodzaju wykonywanej pracy konieczny jest zakup takiego wyposażenia jak kaski, gogle ochronne, rękawice, kombinezony i specjalne obuwie.

W kwestie edukacji pracowników istotne jest regularne przeprowadzanie szkoleń Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. W trakcie tego rodzaju kursów pracownicy powinni zostać przeszkoleni w takich kwestiach jak zachowanie w sytuacji pożaru, sposoby ewakuacji budynku, lokalizacja dróg i wyjść ewakuacyjnych, a także gdzie w budynku rozmieszczony jet sprzęt przeciwpożarowy, jak wygląda oraz jak z niego korzystać. Pracownicy powinni zostać również wyposażeni w wiedzę na temat pierwszej pomocy.

Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

hastagi na stronie:

#przepisy bhp w gastronomii #przepisy bhp w kuchni #zasady bhp w kuchni #bhp w kuchni #Pomieszczenia socjalno-bytowe i ich wyposażenie #pomieszczenie socjalno bytowe #przepisy BHP hotel #bhp hotel #bhp i przepisy przeciwpoarowew hotelu prezi #przepisy bhp w gastronomii hotelowej

0 0 vote
Article Rating

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #actis   #aktywator bakteryjny   #aquafilter   #aqumatic   #ariel   #artykuły chemiczne   #bardzo tanio   #biopreparat   #biopreparaty   #chemia domowa   #chemia gospodarcza

1 Komentarz
Inline Feedbacks
View all comments
Tylko spokojnie
8 lat temu

bezpieczeńśtwo top podstawa przy tak niebezpiecznym zajęciu