Czystość Wiadomości branżowe

Life + program dofinansowania projektów prośrodowiskowych i ochrony środowiska

Druga połowa roku 2013 to już ostatnie konkursy z kończącego się budżetu funduszy unijnych na lata 2007 – 2013. Niewielkie są również szanse na uruchomienie konkursów z nowej perspektywy 2014-2020 już w pierwszym roku jej obowiązywania, a z pewnością nie w pierwszym półroczu 2014. Jednak w najbliższych miesiącach będą dostępne środki z programu Life+ wspierającego projekty związane z ekologią i ochroną środowiska. Life+ to następca programu LIFE realizowanego w latach 1992-2006 stawiający sobie za główny cel implementację wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizację polityki ochrony środowiska oraz identyfikację czy promocję nowych rozwiązań dla problemów dotyczących ochrony środowiska. Beneficjentem programu może być w praktyce każdy podmiot (jednostki badawcze, podmioty i instytucje publiczne lub prywatne) zarejestrowany na terenie państwa należącego do Unii Europejskiej. W wytycznych dla wnioskodawców beneficjenci podzieleni zostali na trzy kategorie: instytucje publiczne, organizacje prywatne komercyjne oraz organizacje prywatne niekomercyjne (w tym sektor NGO). Sporym ułatwieniem jest również możliwość tworzenia

Druga połowa roku 2013 to już ostatnie konkursy z kończącego się budżetu funduszy unijnych na lata 2007 ? 2013. Niewielkie są również szanse na uruchomienie konkursów z nowej perspektywy 2014-2020 już w pierwszym roku jej obowiązywania, a z pewnością nie w pierwszym półroczu 2014. Jednak w najbliższych miesiącach będą dostępne środki z programu Life+ wspierającego projekty związane z ekologią i ochroną środowiska. 

Life+ to następca programu LIFE realizowanego w latach 1992-2006 stawiający sobie za główny cel implementację wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizację polityki ochrony środowiska oraz identyfikację czy promocję nowych rozwiązań dla problemów dotyczących ochrony środowiska.

Beneficjentem programu może być w praktyce każdy podmiot (jednostki badawcze, podmioty i instytucje publiczne lub prywatne) zarejestrowany na terenie państwa należącego do Unii Europejskiej. W wytycznych dla wnioskodawców beneficjenci podzieleni zostali na trzy kategorie: instytucje publiczne, organizacje prywatne komercyjne oraz organizacje prywatne niekomercyjne (w tym sektor NGO). Sporym ułatwieniem jest również możliwość tworzenia partnerstwa w ramach realizowanych projektów, co ma pozwolić na lepsze zaplanowanie i skuteczniejszą realizację projektu.

Realizacja programu odbywa się w ramach trzech komponentów tematycznych:

  1. ?Przyroda i różnorodność biologiczna?, gdzie przewiduje się finansowanie projektów związanych m.in. z ochroną, zachowywaniem lub odbudową naturalnych ekosystemów, naturalnych siedlisk, dzikiej flory i fauny ze szczególnym uwzględnieniem obszarów NATURA 2000. 
  2. ?Polityka i zarządzanie w zakresie środowiska? ukierunkowuje wsparcie na bardzo innowacyjne przedsięwzięcia związane z szeroko rozumianą ochroną środowiska – ochroną wód, powietrza, gleb czy ochrony przed hałasem. 
  3. ?Informacja i komunikacja? stwarza możliwość finansowania projektów informacyjnych i komunikacyjnych, kampanii na rzecz zwiększania świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz wymianę najlepszych doświadczeń i praktyk. 

Forma aplikowania odbiega nieco od ?tradycyjnych? konkursów ogłaszanych w ramach programów operacyjnych przez instytucje zarządzające czy pośredniczące. W przypadku LIFE+ kluczową rolę odgrywa nabór ogłaszany przez Komisję Europejską (KE) jako instytucję zarządzającą programem. To ten termin wyznacza rytm przyjmowania wniosków przez instytucje krajowe, w Polsce jest to Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

A to już wiesz?  Czy polska chemia sprosta wyzwaniom?

W ramach Programu LIFE+ zapewnione jest wsparcie finansowe w wysokości 50% kwalifikowanych kosztów projektu. Co ciekawe, istnieje również możliwość finansowego zaangażowania się NFOŚiGW w realizację projektów. Instytucja ta może w wybranych przypadkach zapewnić współfinansowanie projektów LIFE+ do wysokości 95% kosztów kwalifikowanych. Dofinansowanie mogą otrzymać zarówno Beneficjenci koordynujący projekty realizowane na terenie Polski, jak również polscy partnerzy (Współbeneficjenci) projektów międzynarodowych

Unijne rozporządzenie nie definiuje minimalnej wartości projektu, jednak jak pokazuje praktyka, Komisja Europejska preferuje współfinansowanie dużych, ambitnych projektów o pokaźnym budżecie. Średnia wartość pojedynczego projektu w państwach UE wynosi ok. 2 mln euro.

Gorąco zachęcamy do korzystania z przedstawionych programów, ponieważ mogą stać się pierwszym krokiem do biznesowego sukcesu związanego z wdrażaniem koncepcji proekologicznych.

Więcej informacji o programie Life+ oraz innych programach prośrodowiskowych można znaleźć w najnowszym numerze magazynu Fundusze Europejskie w dodatku: Poradnik Beneficjenta, który powstał we współpracy z firmą ADM Consulting Group S.A.

 

Informacje o firmie:

ADM Consulting Group S.A. to firma świadcząca wysokospecjalistyczne usługi doradcze dla sektora przedsiębiorstw, jednostek naukowych oraz samorządowych. Spółka specjalizuje się: w doradztwie w zakresie pozyskiwania finansowania inwestycji rozwojowych (w szczególności dotacji unijnych), doradztwie strategicznym, fuzjach i przejęciach (M&A) oraz szkoleniach biznesowych.

Od 2007 roku ADM Consulting Group pozyskała finansowanie dla blisko 590 projektów inwestycyjnych o łącznej wartości ponad 1,2 mld zł.

Źródło ADM Consulting Group. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy