Czystość Wiadomości branżowe

Nestlé angażuje się w edukację o elektroodpadach

Teaser

W 2011 roku Polacy zgromadzili ok. 143 tys. ton zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, co stanowi zaledwie 27,8%[1] urządzeń wprowadzonych na rynek. Unijne dyrektywy zobowiązują nas natomiast do odzyskania 35%. Niewielu z nas wie, że ? zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym ? zabrania się składowania go razem z innymi odpadami. W przeciwnym razie grozi nam kara grzywny do 5000 zł[2]. Z tego względu edukację o odpowiedzialnym gospodarowaniu jednymi z najgroźniejszych odpadów należy zacząć od najmłodszych lat. Uświadamianie młodzieży o związanych z nimi zagrożeniach zakłada inicjatywa ?Dobre Rady na Elektroodpady?, nad którą po raz kolejny patronat objęła m.in. firma Nestlé Polska S.A.

W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996r., czyli tzw. ustawy śmieciowej, na pierwszym planie debaty publicznej coraz częściej pojawiają się kwestie dotyczące segregowania odpadów komunalnych, w tym zagospodarowania elektrośmieci, by zredukować ich wpływ na środowisko naturalne. Przyjęte zmiany mają zbliżyć Polskę do poziomu pozostałych państw europejskich, a także wprowadzić długotrwałe i korzystne rozwiązania w celu zachowania równowagi środowiskowej.

Niewielu z nas zdaje sobie sprawę z tego, że sprzęt elektryczny i elektroniczny można oddać w tzw. punkcie zbierania lub w sklepie podczas zakupu nowego urządzenia. Dlatego tak ważna jest szeroko zakrojona kampania informacyjna dotycząca segregowania śmieci, w tym elektroodpadów i baterii oraz ich recyklingu. Zaangażowanie najmłodszych w konkurs ?Dobre Rady na Elektroodpady? to znakomity przykład inicjatywy, która poprzez dzieci trafia też do ich rodziców i może stanowić inspirację dla organizowania innych projektów środowiskowych ? mówi Katarzyna Granat, Specjalista ds. Środowiska w Nestlé Polska S.A., przedstawicielka Nestlé Polska S.A. w konkursie ?Dobre Rady na Elektoodpady?.

Firma Nestlé Polska S.A. wyróżniła w swojej strategii CSV (Creating Shared Value) 7 zasad odpowiedzialnego gospodarowania odpadami, by minimalizować swój wpływ na otoczenie. Zgodnie z nimi, odpady, których nie można poddać procesom recyklingu, Nestlé przekazuje do odzysku lub, jeśli nie jest to możliwe, do unieszkodliwienia z odzyskiem energii. Należy pamiętać, że w przypadku recyklingu elektroodpadów odzyskiwane są takie metale jak: żelazo, miedź, ołów, cyna, a nawet złoto i szkło oraz niektóre rodzaje tworzyw sztucznych. Dzięki temu są ponownie wykorzystywane, a szkodliwe substancje nie zanieczyszczają środowiska.

Niezwykle ważne jest, by dzieci i młodzież, jako liczący się użytkownicy nowoczesnej elektroniki, wiedzieli co zrobić ze zużytym sprzętem, bateriami i akumulatorami. Dlatego też musimy ciągle zwiększać ich wiedzę o sposobach minimalizowania negatywnego wpływu elektroodpadów oraz umiejętności selektywnego zbierania. Są to też podstawowe cele konkursu ?Dobre Rady na Elektroodpady?. W efekcie naszych działań setki ton elektroodpadów z całej Polski trafia do koncesjonowanych zakładów przetwarzania. Dzięki temu mniejsza ich ilość jest wysyłana na wysypiska komunalne, a tym samym nie zanieczyszczają wód gruntowych, gleby i powietrza ? mówi Gabriela Leszczyńska, Prezes AURAEKO Organizacji Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A., organizator konkursu ?Dobre Rady na Elektroodapady?.

Finał V już edycji konkursu edukacyjnego dla szkół podstawowych i gimnazjów ?Dobre Rady na Elektroodpady?[3] odbył się 14 czerwca 2013 w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Nagrody przyznano wg. 7 kryteriów, w tym m.in. przygotowanie, przeprowadzenie i podsumowanie poziomu zbiórki ZSEE[4]. W tegorocznej edycji wzięło udział 120 uczestników, którzy łącznie zebrali ponad 32 tony zużytego sprzętu oraz prawie 1 tonę zużytych baterii i akumulatorów. Głównymi celami konkursu było podniesienie wiedzy uczestników o korzyściach wynikających z selektywnej zbiórki elektroodpadów i zmniejszenie ich negatywnego wpływu na środowisko.

Szczegółowe informacje o konkursie oraz lista laureatów dostępne są na stronie www.auraeko.pl.

Więcej informacji o działaniach Nestlé Polska S.A. na rzecz środowiska naturalnego jest dostępnych na stronie www.nestle.pl.[3] Konkurs ?Dobre Rady na Elektroodpady?  był skierowany do uczniów klas V i VI szkół podstawowych i gimnazjalnych. Każda placówka była reprezentowana przez zespół, złożony z pięciu uczniów pracujących pod kierownictwem jednego nauczyciela. Ich zadaniem było przeprowadzenie ekologicznej kampanii edukacyjnej na terenie szkoły oraz w środowisku lokalnym i zorganizowanie zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii i akumulatorów.

[4] Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Źródło Nestlé Polska S.A.. Dostarczył netPR.pl

hastagi na stronie:

#click ru

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy